درباره ما

چرا باید گروه پژوهشیار را انتخاب کرد؟

درباره خدمات پژوهشیار

موسسه علمی پژوهشی پژوهش یار با همکاری جمعی از استادی دانشگاه های مختلف تهران، قزوین، زنجان و  مازندران با هدف ارائه خدمات در زمینه خدمات مشاوره تهیه و تدویت پروپزال، پایان نامه، مقاله، پرسشنامه و چاپ کتاب، استخراج مقاله از پایان نامه و تحلیل آماری با نرم افزارهای آماری Lisrel, SPSS, Eviews, PLS, AHP, Topsis, ANP, Vikor,  و سایر نرم افزارهای آماری دیگر شروع به کار نمود.

این موسسه در دپارتمان های مختلف از اساتید مجرب استفاده می نماید و در تمام مراحل کار در کنار دانشجو حضور دارند. برگزاری جلسات توجیهی در پایان کار جهت آمادگی دانشجو برای حضور در جلسه دفاع از برنامه های این موسسه می باشد.

« با اطمینان و اعتماد کامل تمام امور پژوهشی خود را به ما بسپارید. »